Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Mokre

Sakrament Chrztu Św. w roku 2021

Wtorek, 31 Sierpień 2021 r.

Sakrament Chrztu Św. w roku 2021


 

Sakrament Chrztu św. udzielany jest podczas Mszy św. w kościele parafialnym,

w II niedzielę miesiąca lub IV sobotę miesiąca

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

- akt urodzenia dziecka

- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

- dane rodziców chrzestnych

- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych (KPK 872-874)

 

Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

Proponowane terminy w roku 2021

 

12 września       

25 września

 

10 października

23 października

 

14 listopada

27 listopada

 

12 grudnia

18 grudnia

 

MSZE ŚWIĘTE

Mokre
Niedziela - godz. 8.00, 12.00
Tydzień - 17.00

Filia w Wielkim Wełczu
Niedziela - godz. 10.00

Spowiedź

Pół godziny przed Mszą św.