Kościół neogotycki, który został zbudowany w 1885 roku. Do roku 1945 był to kościół ewangelicki. Następnie został przejęty przez Państwowe Zakłady Zbożowe i Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” i służył jako magazyn zbożowy. Wskutek zaniedbań uległ dewastacji. W 1984 roku proboszcz parafii w Mokrem ks. prałat Józef Sołobodowski rozpoczął starania o przejęcie kościoła. Udało się to dopiero w 1990 roku. Na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 5 stycznia 1990 roku, został przekazany Kościołowi Rzymskokatolickiemu jako kościół filialny.

W 2002 roku parafianie pod przewodnictwem ks. proboszcza Józefa Sołobodowskiego wyremontowali świątynię. Nadano jej status kościoła katolickiego pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Poświęcenia świątyni dokonał 15 sierpnia 2002 roku ks. Bp Andrzej Suski w Mokrem.

W świątyni znajduje się przepiękna replika Obrazu Miłosierdzia Bożego,który został namalowana przez księdza proboszcza Józefa Sołobodowskiego. Obraz przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który za cenę swej męki przynosi człowiekowi pokój i zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Charakterystyczne dla tego obrazu są dwa promienie: czerwony i blady. Pan Jezus objaśnił s. Faustynie, co przedstawia ten obraz: „blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności Miłosierdzia mojego wówczas, gdy konające Serce moje zostało włócznia otwarte na krzyżu. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga”.Z kultem obrazu miłosierdzia związane są trzy zasadnicze obietnice, które w objawieniach s. Faustynie Jezus Chrystus bardzo wyraźnie określił:Dusza, która czcić będzie ten obraz nie zginie, Obiecuję także, już tu, na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi,Ja sam bronić jej (duszy) będę jako Swej chwały w godzinie śmierci.U dołu obrazu podobnie jak w oryginale wersji umieszczone są trzy słowa podyktowane przez Jezusa s.Faustynie tj. JEZU, UFAM, TOBIE. Z Dzienniczka s. Faustyny warto przytoczyć jeszcze słowa JezusaNie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej”.

Z powstaniem obrazu namalowanego przez ks. proboszcza Józefa Sołobodowskiego wiąże się pewna historia. Proboszcz opowiadał, iż obraz ten malował podczas swego pobytu na urlopie w Bawarii. W trakcie powrotu do ojczyzny, na granicy,ksiądz został zatrzymany z podejrzeniem nielegalnego przewozu dzieła sztuki. Wyjaśnianie całej sytuacji trwało kilka godzin, ale cała sprawa zakończyła się szczęśliwie, parafia miała nowy obraz, a parafianie nadal proboszcza. Ksiądz Józef Sołobodowski wspominał z uśmiechem całą tą sytuację mówiąc, że jeżeli służby graniczne wzięły jego autorstwa obraz za dzieło sztuki to dzieło musiało mu się udać.

W Kościele znajduje się również obraz Świętego Jana Pawła II oraz jego relikwie w postaci kropli krwi. Pod obrazem papieża stoi Ikona Matki Bożej Częstochowskiej, jako pamiątka nawiedzenia parafii Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej w dniach 17 – 18 maja 2013 roku.

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.W tym dniu odprawiana jest równie Msza Odpustowa w świątyni w Mokrem. Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. A w dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła i świata. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia
(Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski(Dz. 699).

Patrząc na zdjęcia  kościoła Miłosierdzia Bożego od strony płd-zach. Na zdjęciu widoczne uszkodzenie wieży kościelnej w dolnej części- najprawdopodobniej po uderzeniu kuli armatniej.

Autorzy:
Krystyna Pikuła
Monika i Andrzej Mosak